Můj příběh

„Jsem zkušená lektorka a miluji vyučování NĚMČINY zábavnou a efektivní formou, při které se zapojí všechny smysly. Otevírám lidem pokladnici německé SLOVNÍ ZÁSOBY, která je jedním z nejdůležitějších klíčů k jejich úspěšné KOMUNIKACI.“

Můj příběh aneb moc mě těší, že se poznáváme

Jsem Češka, žiji s rodinou v Curychu a s nadšením a vášní učím němčinu cizince, kteří sem přijedou, přijdou nebo přiletí z celého světa a sní sen o lepších životních a pracovních podmínkách, než jaké zažili doposud. Jsem rovněž certifikovaná lektorka kurzů pro nastávající lektory, kde jim předávám vědomosti v oblasti metodiky a didaktiky německého jazyka jako druhého a cizího jazyka.

Tvořím podpůrný učební materiál, který pomáhá mým studentům vylepšit si znalosti němčiny a nebáli se komunikovat. Němčina se stala prakticky mým druhým mateřským jazykem, ve kterém bez obtíží čtu knihy, vzdělávám se, přemýšlím, ba dokonce sním.

Osudová rozhodnutí

Moje cesta až sem nebyla ani tak trnitá, spíše rozmanitá, lemovaná jedním rozhodnutím za druhým jako cedule u silnice, které udávají směr. S odstupem času můžu říct, že moje rozhodnutí byla správná.

Němčinu jsem se učila už od deseti let a moc mě bavila, i když jsme měli každý rok jinou paní učitelku. Ale znáte to, přepisováním slovíček z učebnice do malého notýsku s českým překladem se toho moc naučit nedá.

Na střední škole jsem se přihlásila na zahraniční praxi a strávila léto pracovně v jednom hotelu v Bavorsku. Tam jsem se mohla rozmluvit, vyzkoušet v praxi naučené věty a slovní spojení a hlavně nebát se, že udělám chybu. Oni mi ti hosté nebo spolupracovníci už budou rozumět.

Během studia na „pedáku“, obor čeština a němčina pro střední školy, jsem se v rámci programu Socrates Erasmus podívala na rok do Pasova a studovala v univerzitním jazykovém centru, kde jsem si vedle němčiny prohloubila znalosti angličtiny a španělštiny a přičichla k základům francouzštiny.

Za hranice všedních dní

Učit středoškoláky mě moc nelákalo, a tak jsem vymýšlela, co dál. Do zahraničí mě to stále táhlo jako neviditelný magnet... Našla jsem si tedy práci v hotelu v Černém lese (Schwarzwald), kde jsem během „prázdnin“ mezi semestry pilovala němčinu a vydělávala si na poslední studijní léta. No a z Černého lesa hop a skok přes hranice do Švýcarska, kde žiji od prosince 2009.

Nejdříve jsem pracovala jako servírka v hotelu v Alpách a později v jedné restauraci v Curychu. Práce byla náročná, ale bavila mě. S němčinou jsem byla v kontaktu dennodenně – jak doma, tak v restauraci každý den do půlnoci. Ale nebylo to ono. Chtěla jsem se nějak realizovat. Přece jsem celá ta léta nestudovala, abych v zahraničí přežívala jako číšnice.

Náhody neexistují

Ve zbytku volna jsem tedy absolvovala intenzivní kurzy a úspěšně složila oficiální zkoušku Goethe C1 a C2. V roce 2011 běh událostí ovlivnilo klíčové setkání s autorem učebnic Deutsch in der Schweiz, který mi poradil, co bych měla udělat, když chci ve Švýcarsku učit cizince německy. Už v průběhu kurzu pro nastávající lektory jsem dala sbohem číšnické zástěře a doufala, že si ji na hodně dlouhou dobu, tedy navždy, nemusím obléknout za účelem výdělku a „přežití“.

Je tomu tak dodnes. Výuka němčiny pro cizince mě velice naplňuje, motivuje a obohacuje. Především menší i větší pokroky mých studentů-dospěláků jsou mým motorem i ujištěním, že jsem tam, kde je mě potřeba. I já se od nich každým dnem učím – radovat se z maličkostí, vytrvat, věřit si...

Bez práce nejsou koláče – není švýcarská čokoláda 🙂

Za velkým či malým pokrokem každého účastníka kurzu je však kus práce a velká dřina, konečně se ten krkolomný jazyk naučit. V kurzech vidím a ze zkušenosti vím, že to není vůbec jednoduché.

Většina studentů je velmi motivovaná a má cíle dojít daleko, někteří přiznávají nechuť učit se tak těžký jazyk. Vždyť se tak lopotí, učí se slovíčka nazpaměť a jsou zoufalí, protože se jim ta slovíčka po krátkém čase zase vykouří z hlavy. Nemožností naučit se místní jazyk se jejich zoufalost ještě stupňuje, protože kdyby uměli lépe němčinu, zlepšila by se i jejich životní a/nebo pracovní situace.

A tak se zrodila myšlenka vytvořit metodu „7imKopf“, která ti usnadní to nesnášené „biflování“ slovíček a věčné zapomínání a s tím spojenou frustraci z toho, že se němčina prostě nedá naučit. Jak víme, slova o dvaceti a více písmenkách a výslovnost, která skoro zamotá jazyk, jsou součástí němčiny a na motivaci určitě nepřidají.

Moje mise – tvůj cíl

Mým posláním a velkým přáním je připravit tě na život a práci v německy mluvících zemích, chystáš-li se vycestovat a chceš ovládat němčinu na dobré úrovni ještě před zavítáním do dané země.

Nebo ses již zabydlel/a v Německu, Rakousku či Švýcarsku a chceš se cítit co nejlépe připraven/a na oficiální zkoušku z němčiny a její obstání by ti zaručilo lepší pracovní pozici. Máš-li jakýkoli cíl, ráda ti pomohu.

Multisenzorické učení

Chceš se se mnou ponořit do krás slovního „pokladu“ německého jazyka? Tak hurá na to! Čekají na tebe tématická videa a k tomu příslušný materiál. Slovní zásoba je navíc ve videu i ve cvičeních zasazena do kontextu, aby se ti co nejrychleji a nejefektivněji vryla do paměti. Takže už žádné úmorné „drcení“ izolovaných slovíček a neustálé opakování, ale učení všemi smysly.

S mými tipy, jak a kdy se nejlépe učit, se ještě znásobí radost z učení. Motivace vytrvat a úspěch jsou zaručeny! Bude mi ctí!

Pojď se se mnou učit němčinu hravě, lehce a efektivně - multisenzoricky!